Zoznam pracovníkov

Mgr. Ľubica Balážová

lubica.balazova @ juls.savba.sk

Mgr. Katarína Balleková, PhD.

katarina.ballekova @ juls.savba.sk

PhDr. Perla Bartalošová (interná doktorandka)

perla.bartalosova @ juls.savba.sk

Mgr. Júlia Behýlová

julia.behylova @ juls.savba.sk

Ing. Vladimír Benko, PhD.

vladimir.benko @ juls.savba.sk

Dr.h.c. prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

juraj.dolnik @ juls.savba.sk; juraj.dolnik @ fphil.uniba.sk

Bc. Denisa Dovičovičová

denisa.dovicovicova @ juls.savba.sk

Mgr. Silvia Duchková

silvia.duchkova @ juls.savba.sk

Mgr. Ľubica Dvornická

lubica.dvornicka @ juls.savba.sk

prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.

adriana.ferencikova @ juls.savba.sk

Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

katarina.gajdosova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Anežka Gál (externá doktorandka)

anezka.gal @ juls.savba.sk

RNDr. Radovan Garabík

radovan.garabik @ kassiopeia.juls.savba.sk

RNDr. Gabriel Gaži, M. P. H.

gabriel.gazi @ juls.savba.sk

PhDr. Dana Guričanová

dana.guricanova @ juls.savba.sk

dr. sc. Siniša Habijanec, PhD.

sinisa.habijanec @ juls.savba.sk

PhDr. Jana Hašanová

jana.hasanova @ juls.savba.sk

Rudolf Hladík

rudolf.hladik @ korpus.juls.savba.sk

PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD.

ingrid.hrubanicova @ juls.savba.sk

Mgr. Martin Chochol, PhD.

martin.chochol @ juls.savba.sk

Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

bronislava.chocholova @ juls.savba.sk

doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD.

martina.ivanova @ juls.savba.sk

Mgr. Nicol Janočková, PhD.

nicol.janockova @ juls.savba.sk

PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.

alexandra.jarosova @ juls.savba.sk

PhDr. Katarína Kálmánová

katarina.kalmanova @ juls.savba.sk

Mgr. Monika Kapustová, PhD.

monika.kapustova @ juls.savba.sk

Mgr. Agáta Karčová, PhD.

agata.karcova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Beata Kmeťová

beata.kmetova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Natália Kolenčíková, PhD.

natalia.kolencikova @ juls.savba.sk

Mgr. Jana Končalová

jana.koncalova @ juls.savba.sk

Mgr. Martina Kopecká, PhD.

martina.kopecka @ juls.savba.sk

Katarína Krajčovičová

katarina.krajcovicova @ juls.savba.sk

PhDr. Ľubor Králik, CSc.

lubor.kralik @ juls.savba.sk

Mgr. Tatiana Laliková

tatiana.lalikova @ juls.savba.sk

Mgr. Jana Levická, PhD.

jana.levicka @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Daniela Majchráková, PhD.

daniela.majchrakova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Lucia Miháliková, PhD.

lucia.mihalikova @ juls.savba.sk

PhDr. Sibyla Mislovičová

sibyla.mislovicova @ juls.savba.sk

PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD.

lucia.molnar.satinska @ juls.savba.sk

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

gabriela.mucskova @ juls.savba.sk

Mgr. Lenka Ocetová

lenka.ocetova @ juls.savba.sk

Mgr. Renáta Ondrejková

renata.ondrejkova @ juls.savba.sk

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

slavomir.ondrejovic @ juls.savba.sk

PhDr. Magdaléna Petrufová

magdalena.petrufova @ juls.savba.sk

Mgr. Patrícia Ráczová

patricia.raczova @ juls.savba.sk

Mgr. Vladimír Radik

vladimir.radik @ juls.savba.sk

Mgr. Anna Ramšáková, PhD.

anna.ramsakova @ juls.savba.sk

Mgr. Jaroslava Rusinková (interná doktorandka)

jaroslava.rusinkova @ juls.savba.sk

PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.

miloslav.smatana @ juls.savba.sk

Mgr. Roman Soóky (interný doktorand)

roman.sooky @ juls.savba.sk

PhDr. Anna Šebestová

anna.sebestova @ juls.savba.sk

PhDr. Mária Šimková, Ph.D.

maria.simkova @ korpus.juls.savba.sk

PhDr. Dagmar Šimunová

dagmar.simunova @ juls.savba.sk

Ing. Beata Škorvagová

beata.skorvagova @ juls.savba.sk

Mgr. Alexandra Šufliarska

alexandra.sufliarska @ juls.savba.sk

Beata Taberyová

beata.taberyova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Iveta Valentová, PhD.

iveta.valentova @ juls.savba.sk

Tomáš Vančo

tomas.vanco @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Iveta Vančová

iveta.vancova @ juls.savba.sk

Mgr. Júlia Vrábľová (externá doktorandka)

julia.vrablova @ juls.savba.sk

Mgr. Jana Wachtarczyková, PhD.

jana.wachtarczykova @ juls.savba.sk

Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.

miroslav.zumrik @ korpus.sk

Externí pracovníci

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.

klara.buzassyova @ juls.savba.sk

Mgr. Katarína Chlpíková

katarina.chlpikova @ korpus.juls.savba.sk

Mgr. Adriána Žáková

adriana.zakova @ korpus.juls.savba.sk