Konferencie

Podujatia plánované v r. 2020

Slovanské nárečia v čase a priestore

Medzinárodné vedecké kolokvium venované životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc., so zameraním na najmä na kľúčové oblasti výskumnej činnosti jubilujúcej dialektologičky (nárečová lexika a jej lexikografické spracovanie, nárečová syntax, areálová lingvistika). Výstupom podujatia bude zborník vedeckých štúdií.

Informácia pre pasívnych účastníkov

 • Dátum: 5. februára 2020

 • Miesto konania: Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA (Štefánikova 3, Bratislava)

 • Kontaktná osoba: Martin Chochol <ferencikova2020@juls.savba.sk>

 • Termín na prihlásenie pre pasívnych účastníkov: do 21. 1. 2020

  záväzná návratka(doc)

 • Konferenčný poplatok: 20,- €

 • Úhrada: bezhotovostne prevodom na účet; najneskôr do 28. 1. 2020

 • Platobné údaje na vykonanie prevodu zo Slovenska alebo prevodu, ktorý spĺňa podmienky pre SEPA:

IBAN: SK23 8180 0000 0070 0000 6607

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Banka: STATNA POKLADNICA

Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1

Poznámka: FERENCIKOVA2020 VASEMENO

 • Program kolokvia

8:30 – 9:00 prezentácia účastníkov

9:00 – 9:20 slávnostné otvorenie

9:20 – 10:40 1. blok príspevkov a diskusia (P. Žigo, J. Waniakowa, J. Dudášová)

10:40 – 11:00 kávová prestávka

11:00 – 12:20 2. blok príspevkov a diskusia (D. K. Rembiszewska – J. Siatkowski, М. П. Антропаў, Т. В. Шалаева)

12:20 – 14:00 obedová prestávka

14:00 – 15:20 3. blok príspevkov a diskusia (J. Kačala, I. Ripka, J. Skladaná)

15:20 – 15:40 kávová prestávka

15:40 – 17:30 4. blok príspevkov a diskusia (V. Smole, M. Ireinová, G. Gaži – M. Szymczak-Rozlach, V. Benko)

17:30 – 20:00 slávnostná recepcia

podrobný program(doc)


Povaha jazyka a jej poznávanie

Konferencia venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc., so zameraním na inšpiračný potenciál jeho diela. Integračná idea konferencie je určená otázkami, ako sa javí povaha prirodzeného jazyka vo svetle jeho súčasných lingvistických výkladov a ako sa prejavuje v jazykovej aj metajazykovej praxi. Výsledkom vedeckého podujatia má byť štruktúrovaný komplex štúdií ako relevantný príspevok do fondu aktuálnej lingvistickej literatúry.

Informácia pre pasívnych účastníkov

 • Termín podujatia: 24. – 26. marec 2020

 • Miesto konania: Kongresové centrum SAV v Smoleniciach

 • Kontaktná osoba: Jaroslava Rusinková <horecky2020@juls.savba.sk>

 • Termín na prihlásenie pre pasívnych účastníkov: najneskôr do 31. 12. 2019

  • Vyplnenú záväznú návratku zašlite na kontaktný e-mail najneskôr do 31. 12. 2019

 • Konferenčný poplatok: 70,- € (na organizačné zabezpečenie konferencie – prenájom rokovacích priestorov, občerstvenie počas rokovania, autobusová doprava z Bratislavy do Smoleníc a späť)

 • Úhrada: bezhotovostne prevodom na účet; najneskôr do 31. 1. 2020

 • Platobné údaje na vykonanie prevodu zo Slovenska alebo prevodu, ktorý spĺňa podmienky pre SEPA:

  • IBAN: SK23 8180 0000 0070 0000 6607
  • SWIFT: SPSRSKBAXXX
  • Banka: STATNA POKLADNICA
  • Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
  • Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1
  • Poznámka: HORECKY2020 VASEMENO
 • Doprava: Na presun z Bratislavy do Smoleníc bude zabezpečená autobusová doprava z Hlavnej stanice v Bratislave v utorok o 8:30 hod. Pred budovou stanice vás kontaktné osoby nasmerujú k autobusu. Podobne bude zabezpečená autobusová doprava aj vo štvrtok zo Smoleníc do Bratislavy na Hlavnú stanicu.

 • Ubytovanie: Konferenčný poplatok nezahŕňa poplatok za stravu a ubytovanie. Tie uhradí každý účastník konferencie sám pri odchode z hotela v hotovosti alebo kartou. Cenníky možno nájsť na stránke kongresového centra:

 • Rámcový program konferencie

  • Utorok, 24. 3. 2019

   • 9.30 – 10.30 príchod a registrácia účastníkov
   • 11.00 – 11.30 slávnostné otvorenie
   • 11.30 – 13.00 plenárne rokovanie a diskusia
   • 13.00 – 14.00 obed
   • 14.00 – 18.00 rokovanie a diskusia
   • 18.30 večera
  • Streda, 25. 3. 2019

   • 9.00 – 13.00 rokovanie a diskusia
   • 13.00 – 14.00 obed
   • 14.00 – 18.00 rokovanie a diskusia
   • 18.30 slávnostná večera
  • Štvrtok, 26. 3. 2019

   • 9.00 – 13.00 rokovanie a diskusia
   • 13.00 – 14.00 obed
   • 14.00 odchod


Archív konferencií