Nárečja Slovenskuo

alebo

Potreba písaňja v tomto nárečí

vistavená od

Ludevíta Štúra

V Prešporku 1846

Tu si muožeťe prezreť namí upravenuo elektronickuo vidaňja kňihi Nárečja Slovenskuo alebo Potreba písaňja v tomto nárečí. Puovodní súbor pochádza od Google Books (digitized by Google).

Plugin na prezeraňja DJVU formátu je dostupní napr. tu.

Táto stránka ňje je určená na informovaňja verejnosťi.

Pozri aj