Vedenie

Riaditeľ: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

slavoo @ juls.savba.sk

Zástupca riaditeľa: Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

bronah @ juls.savba.sk

Predseda vedeckej rady: PhDr. Ľubor Králik, CSc.

kralik @ juls.savba.sk

Vedecká tajomníčka: PhDr. Sibyla Mislovičová

sibylam @ juls.savba.sk