Vedenie

Riaditeľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

gabam @ juls.savba.sk

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

bronah @ juls.savba.sk

Predseda vedeckej rady: PhDr. Ľubor Králik, CSc.

kralik @ juls.savba.sk

Vedecká tajomníčka: PhDr. Sibyla Mislovičová

sibylam @ juls.savba.sk