Jazykovedný časopis

  • ISSN: 0021-5597. Vychádza od roku: 1948. Periodicita: 2x ročne.

  • Vydáva: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Tlač: Slovak Academic Press, spol. s r. o.

  • Ročné predplatné: 7,00 € Jednotlivé číslo: 3,50 €
  • Objednávky a predplatné prijíma: Slovak Academic Press, spol. s r. o., P.O.Box 57, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

  • E-mail: sap @ sappress.sk, www.sappress.sk.

  • Objednávky do zahraničia prijíma: SLOVART G. T. G. Ltd., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovakia

Redakcia

  • Hlavný redaktor: Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. Výkonná redaktorka: PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD. Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik.

  • Adresa redakcie: Panská 26 811 01 Bratislava Tel.: 02/54 43 17 61-2 E-mail: gabam @ juls.savba.sk