Zborník VARIA IX

Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková - M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002. 329 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (1,8 MB).

Späť na zoznam zborníkov.