Zborník VARIA VIII

Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra - Piesok 25. - 27. november 1998). Zost. M. Nábělková - Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999. 336 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (3.1 MB).

Späť na zoznam zborníkov.