Zborník VARIA VI

Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra - Piesok 27. - 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997. 235 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (12 MB).

Zborník rozdelený po dvojstránkach.

Späť na zoznam zborníkov.