Zborník VARIA V

Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra - Piesok 29. 11. - 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996. 148 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (4.3 MB).

Zborník rozdelený po dvojstránkach.

Späť na zoznam zborníkov.