Zborník VARIA XXIV

Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019. 743 s. ISBN 978-80-7308-757-9.

Kompletný zborník vo formáte PDF

Späť na zoznam zborníkov.