Zborník VARIA XX

Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. - 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012. 724 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (8,9 MB).

Zborník abstraktov vo formáte PDF (825 KB).

Späť na zoznam zborníkov.