Zborník VARIA XIX

Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava - Modra - Harmónia 18. - 20. 11. 2009) Ed. J. Hladký - Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010. 363 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (5,7 MB).

Zborník abstraktov vo formáte PDF (857 KB).

Späť na zoznam zborníkov.