Zborník VARIA XVII

Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada - Škutovky 7. - 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta -Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010. 556 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (3.3 MB).

Späť na zoznam zborníkov.