Zborník VARIA XII

Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 4. - 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005. 274 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (1.3 MB).

Späť na zoznam zborníkov.