Zborník VARIA XI

Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. - 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004. 281 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (1.4 MB).

Späť na zoznam zborníkov.