Zborník VARIA I

Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra - Piesok 21. - 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková - M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992. 108 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (6.4 MB).

Zborník rozdelený po dvojstránkach.

Späť na zoznam zborníkov.