SÉMANTICKÁ ŠTRUKTÚRA SLOVENSKÝCH DEVERBATÍV

KLÁRA BUZÁSSYOVÁ

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Bratislava 1974

Tu nájdete kompletný text knihy v týchto formátoch: