SAPFO - PARAFRÁZOVAČ SLOVENČINY

Emil Páleš

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Bratislava 1994

Tu nájdete kompletný text knihy v týchto formátoch: