Pramene k dejinám slovenčiny

VEDA
VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra


Pramene k dejinám slovenčiny 1

BRATISLAVA 1992

ZOSTAVILI
PhDr. Milan Majtán, CSc, a PhDr. Jana Skladaná, CSc.

VEDECKÝ REDAKTOR
Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.

RECENZENTI
Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc. PhDr. Pavol Horváth, CSc.

© Milan Majtán a Jana Skladaná
ISBN 8O-224-0339-3

Scan knihy:

Plugin na prezeranie DJVU formátu je dostupný napr. tu.


Pramene k dejinám slovenčiny 2

BRATISLAVA 2002

ZOSTAVILI
Mgr. Tatiana Laliková a PhDr. Milan Majtán, DrSc.

RECENZENT
Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

© Tatiana Laliková a Milan Majtán
ISBN 80-224-0706-2

PDF formát (~ 3.6 MB)


Pramene k dejinám slovenčiny 3

BRATISLAVA 2008

ZOSTAVILI
PhDr. Rudolf Kuchar, DrSc., Mgr. Iveta Valentová, PhD.

RECENZENT
Prof. PhDr. Vincent Sedlák, CSc.

© Rudolf Kuchar a Iveta Valentová
ISBN 978-80-224-1006-9

PDF formát (~ 3.7 MB)