Vitvorťe si svoje vlastnuo štúrovskuo meno

Stálejšja a ideálňejšja má biť pamjatka tohoto dňa, abi mohla vzdorovať prachu dlhochvílnemu a času pohruom plnjemu. Jesto običaj pri učeních spoločnosťjach dajedních, že svojim členom pridávajú mená, zvláštni vzťah majúce ku cjelom spoločnosťi.
-- L. Štúr
Sťe pohlavja:
♀ ♂