XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV

Šachtičky, 30. 11. - 2. 12. 2011
foto: J. Krško

Created using jAlbum 11 and Expo (powered by Exposure).