XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV

Prešov - Kokošovce-Sigord, 3. - 5. 12. 2008
foto: Ľ. Rendár

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).