XVII. kolokvium mladých jazykovedcov NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV

Škutovky, 7. - 9. 11. 2007
foto: J. Krško, L. Garančová, Ľ. Rendár, A. Gálisová, V. Kováčová, D. Baláková, J. Lesák, R. Sabo

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).