XVI. kolokvium mladých jazykovedcov NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV

Častá-Papiernička, 8. - 10. 11. 2006
foto: V. Bromová, M. Šulcková, M. Sloboda, K. Gajdošová, J. Mielczarek, J. Krško, A. Gálisová

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).