NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV


M. Sedláková: Ako hlboko do histórie slovenčiny siahajú
najnovšie dialektologické výskumy východoslovenských nárečí

29. máj 2019, Bratislava

jubilejná prednáška

Thumbnail 01.jpg Thumbnail 02.jpg Thumbnail 03.jpg Thumbnail 04.jpg
Thumbnail 05.jpg Thumbnail 06.jpg Thumbnail 07.jpg Thumbnail 08.jpg
Thumbnail 08.jpg Thumbnail 09.jpg Thumbnail 10.jpg Thumbnail 11.jpg
Thumbnail 12.jpg Thumbnail 13.jpg Thumbnail 14.jpg Thumbnail 15.jpg
Thumbnail 16.jpg