NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV


J. David – J. Davidová Grogarová: Český Fico, moravské Gabčíkovo
(sémantika vlastních jmen – kolokace, tematizace)

3. október 2019, Bratislava

Thumbnail 01.JPG Thumbnail 02.JPG Thumbnail 03.JPG Thumbnail 04.JPG Thumbnail 05.JPG
Thumbnail 06.JPG Thumbnail 07.JPG Thumbnail 08.JPG Thumbnail 09.JPG