NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV


vedecká konferencia venovaná 100. výročiu narodenia prof. PhDr. Jozefa Ružičku, DrSc.

25. máj 2016, Bratislava


Thumbnail 001.jpg Thumbnail 002.jpg Thumbnail 003.jpg Thumbnail 004.jpg Thumbnail 005.jpg
Thumbnail 006.jpg Thumbnail 007.jpg Thumbnail 008.jpg Thumbnail 009.jpg Thumbnail 010.jpg
Thumbnail 011.jpg Thumbnail 012.jpg Thumbnail 013.jpg Thumbnail 014.jpg Thumbnail 015.jpg
Thumbnail 016.jpg Thumbnail 017.jpg Thumbnail 018.jpg Thumbnail 019.jpg Thumbnail 020.jpg
Thumbnail 021.jpg Thumbnail 022.jpg Thumbnail 023.jpg Thumbnail 024.jpg Thumbnail 025.jpg
Thumbnail 026.jpg Thumbnail 027.jpg Thumbnail 028.jpg Thumbnail 029.jpg Thumbnail 030.jpg
Thumbnail 031.jpg Thumbnail 032.JPG Thumbnail 033.jpg Thumbnail 034.JPG Thumbnail 035.JPG
Thumbnail 036.JPG Thumbnail 037.JPG Thumbnail 038.jpg Thumbnail 039.JPG Thumbnail 040.JPG
Thumbnail 041.JPG Thumbnail 043.JPG Thumbnail 044.JPG Thumbnail 046.JPG