19. slovenská onomastická konferencia NÁVRAT NA STRÁNKU SJS PRI JÚĽŠ SAV

Bratislava, 28. – 30. 4. 2014
foto: I. Valentová, M. Kajanová, J. Krško

Created using jAlbum 11 and Expo (powered by Exposure).