Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvukové11116 SGWaAP
0.412zvukový54786 SGWaAP
0.423akustické5266 SGWaAP
0.477zvuková53422 SGWaAP
0.495obrazové5568 SGWaAP
0.516svetelné9967 SGWaAP
0.531zvuk425602 SGWaAP
0.547audio30430 SGWaAP
0.566vizuálne19026 SGWaAP
0.570stereo6737 SGWaAP
0.575hlasové4332 SGWaAP
0.587nahrávacie1841 SGWaAP
0.595bezdrôtové12105 SGWaAP
0.599výstražné6365 SGWaAP
0.599basové940 SGWaAP
0.600záznamové4650 SGWaAP
0.603optické12068 SGWaAP
0.606akustický21089 SGWaAP
0.611audio35314 SGWaAP
0.611analógové4507 SGWaAP
0.612audiovizuálne4861 SGWaAP
0.617stereo10272 SGWaAP
0.617textové3814 SGWaAP
0.618Audio4960 SGWaAP