Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvuková_signalizácia2110 SGWaAP
0.273akustická_signalizácia751 SGWaAP
0.377signalizácia15405 SGWaAP
0.467svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.483automatické_vypínanie1182 SGWaAP
0.503automatické_vypnutie4445 SGWaAP
0.507alarm34176 SGWaAP
0.512časovač14470 SGWaAP
0.513bzučiak1809 SGWaAP
0.529fotobunka2595 SGWaAP
0.549výstražná5165 SGWaAP
0.553výstražné6365 SGWaAP
0.555signalizačné3175 SGWaAP
0.557húkačka1574 SGWaAP
0.574spínač26826 SGWaAP
0.581blikať17595 SGWaAP