Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvrhlosť3503 SGWaAP
0.145zvrátenosť6688 SGWaAP
0.248perverznosť1043 SGWaAP
0.326amorálnosť1417 SGWaAP
0.338nemravnosť3259 SGWaAP
0.354nechutnosť2858 SGWaAP
0.355podlosť3793 SGWaAP
0.360nehanebnosť1441 SGWaAP
0.377obludnosť1977 SGWaAP
0.392nemorálnosť3093 SGWaAP
0.400odpornosť632 SGWaAP
0.408úchylnosť627 SGWaAP
0.410zvrhlá2457 SGWaAP
0.419sadizmus1972 SGWaAP
0.423zhýralosť589 SGWaAP
0.428bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.431tuposť3460 SGWaAP
0.437hanebnosť1351 SGWaAP
0.439zvrátená7898 SGWaAP
0.440bezcitnosť2602 SGWaAP
0.456špinavosť5196 SGWaAP
0.467oplzlosť1142 SGWaAP
0.468ohavnosť5760 SGWaAP