Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvrátenosť6688 SGWaAP
0.145zvrhlosť3503 SGWaAP
0.284amorálnosť1417 SGWaAP
0.306perverznosť1043 SGWaAP
0.332nemorálnosť3093 SGWaAP
0.334zvrátená7898 SGWaAP
0.358obludnosť1977 SGWaAP
0.360nemravnosť3259 SGWaAP
0.379nenormálnosť692 SGWaAP
0.392úchylnosť627 SGWaAP
0.397neľudskosť2374 SGWaAP
0.420podlosť3793 SGWaAP
0.421nehanebnosť1441 SGWaAP
0.425zvrhlá2457 SGWaAP
0.443nechutnosť2858 SGWaAP
0.444bezcitnosť2602 SGWaAP
0.446primitívnosť1449 SGWaAP
0.448bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.452zhýralosť589 SGWaAP
0.456falošnosť3045 SGWaAP
0.464odpornosť632 SGWaAP
0.467sexuálna_úchylka1072 SGWaAP
0.468pokrytectvo12995 SGWaAP
0.471úbohosť5756 SGWaAP