Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvonárska553 SGWaAP
0.457Kováčsky1494 SGWaAP
0.519Alžbetina3219 SGWaAP
0.522kováčska2666 SGWaAP
0.570Mäsiarsky927 SGWaAP
0.574Uršulínsky562 SGWaAP
0.586Zámočnícky499 SGWaAP
0.586mäsiarska1594 SGWaAP
0.599michalská3431 SGWaAP
0.602sedlárska642 SGWaAP
0.608Baštový986 SGWaAP
0.619kolárska478 SGWaAP
0.620baštová2774 SGWaAP
0.620klobučnícka734 SGWaAP
0.620Masarykova6608 SGWaAP
0.622Kasárenský630 SGWaAP
0.622uršulínska619 SGWaAP
0.624ortodoxná_synagóga575 SGWaAP
0.626mlynská4633 SGWaAP
0.626Staničný2548 SGWaAP