Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.089Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.301Hriňová18682 SGWaAP
0.308Hrochoť6325 SGWaAP
0.345Krupina34205 SGWaAP
0.368Valaský6279 SGWaAP
0.369čierny_Balog12426 SGWaAP
0.373detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.376Kokava10371 SGWaAP
0.377Poniky6335 SGWaAP
0.385voznica1492 SGWaAP
0.389Rimavica7788 SGWaAP