Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvolený122600 SGWaAP
0.482zvolená51255 SGWaAP
0.574zvoliť418422 SGWaAP
0.585zvolené17180 SGWaAP
0.603vymenovaný24904 SGWaAP
0.622volená7093 SGWaAP
0.627zvolenie49187 SGWaAP
0.645Zvolený568 SGWaAP
0.654voliť249236 SGWaAP
0.660volené1778 SGWaAP
0.665voľba1030143 SGWaAP
0.677volený33101 SGWaAP
0.677menovaný62047 SGWaAP
0.691nezvoliť9920 SGWaAP
0.691volí6660 SGWaAP
0.705vybraný178356 SGWaAP
0.733zvoľa5731 SGWaAP
0.752kandidát411969 SGWaAP
0.753navrhnutý94333 SGWaAP