Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvolené17180 SGWaAP
0.472zvolená51255 SGWaAP
0.521volené1778 SGWaAP
0.523vybrané43577 SGWaAP
0.570dané136120 SGWaAP
0.585zvolený122600 SGWaAP
0.598požadované32947 SGWaAP
0.642ľubovoľné15391 SGWaAP
0.655príslušné80032 SGWaAP
0.657nastavené23687 SGWaAP
0.658výsledné12881 SGWaAP
0.662použité45799 SGWaAP
0.664jednotlivé140103 SGWaAP
0.674navrhnuté29323 SGWaAP
0.678zodpovedajúce16274 SGWaAP
0.688zostavené4091 SGWaAP
0.696generované2140 SGWaAP
0.704definované18072 SGWaAP
0.711zvoliť418422 SGWaAP
0.712určité123140 SGWaAP
0.712voliteľné7530 SGWaAP
0.714stanovené43246 SGWaAP
0.716východiskové3434 SGWaAP
0.718vytvorené39997 SGWaAP