Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvolená51255 SGWaAP
0.472zvolené17180 SGWaAP
0.482zvolený122600 SGWaAP
0.573vybraná136631 SGWaAP
0.595zvoliť418422 SGWaAP
0.606volená7093 SGWaAP
0.620vhodne_zvolená2970 SGWaAP
0.657nastavená52239 SGWaAP
0.683daná413433 SGWaAP
0.687správna440664 SGWaAP
0.698ľubovoľná30598 SGWaAP
0.706zostavená17624 SGWaAP
0.710použitá145906 SGWaAP
0.725požadovaná117942 SGWaAP
0.727vymenovaná9081 SGWaAP
0.732Zvolený568 SGWaAP
0.734navrhnutá61667 SGWaAP
0.736príslušná164079 SGWaAP
0.736konkrétna263667 SGWaAP
0.737vybraný178356 SGWaAP
0.742jednotlivá533786 SGWaAP