Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvodidlo10021 SGWaAP
0.436krajnica12568 SGWaAP
0.453vozovka69043 SGWaAP
0.505obrubník16314 SGWaAP
0.530nadjazd6964 SGWaAP
0.534priecestie14036 SGWaAP
0.540zábradlie49246 SGWaAP
0.540kovové_zábradlie829 SGWaAP
0.547dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.555mostný2978 SGWaAP
0.559zvislé_dopravné1725 SGWaAP
0.562odvodňovací_žľab883 SGWaAP
0.574trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.578betónový_múrik773 SGWaAP
0.585betónové_oplotenie539 SGWaAP
0.589podjazd5622 SGWaAP
0.589mostné1607 SGWaAP
0.592vodorovné_značenie1932 SGWaAP
0.593mostná_konštrukcia2143 SGWaAP
0.593ľavý_jazdný2463 SGWaAP
0.593železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.597mostný_objekt4748 SGWaAP
0.598oporný_múr5916 SGWaAP