Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvieracia_kazajka1243 SGWaAP
0.383kazajka2259 SGWaAP
0.626okovy8128 SGWaAP
0.668blázinec7120 SGWaAP
0.704spútaný5372 SGWaAP
0.717dusivá1264 SGWaAP
0.725samotka3732 SGWaAP
0.728spútaná3045 SGWaAP
0.738choromyseľný1121 SGWaAP
0.739izolačka878 SGWaAP
0.746psychiatria24859 SGWaAP
0.749temnica2135 SGWaAP
0.750onuca1101 SGWaAP
0.751chomút2699 SGWaAP
0.755elektrošok1820 SGWaAP
0.757mundúr1465 SGWaAP
0.758väzenská_cela2051 SGWaAP
0.761kriminál2003 SGWaAP
0.761vsotiť429 SGWaAP