Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zverbovať1288 SGWaAP
0.231naverbovať2838 SGWaAP
0.445verbovať2782 SGWaAP
0.571zajať17353 SGWaAP
0.582zlapať999 SGWaAP
0.583odveliť1306 SGWaAP
0.589dezertovať1807 SGWaAP
0.611nahuckať949 SGWaAP
0.611narukovať6300 SGWaAP
0.618odpraviť2005 SGWaAP
0.632vlákať1886 SGWaAP
0.655odvliecť11424 SGWaAP
0.663podplatiť6229 SGWaAP
0.664uhovoriť750 SGWaAP
0.669lanáriť1604 SGWaAP
0.670žoldnier12043 SGWaAP
0.672internovať1333 SGWaAP
0.672rebelant2049 SGWaAP
0.676dezertér2212 SGWaAP
0.677vycvičiť7084 SGWaAP
0.678vyzvedač2317 SGWaAP