Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvelebovať3051 SGWaAP
0.308velebiť13175 SGWaAP
0.394vzývať11680 SGWaAP
0.422dobrorečiť3074 SGWaAP
0.487klaňať19348 SGWaAP
0.489Všemohúci8611 SGWaAP
0.508všemohúci10916 SGWaAP
0.508žehnať18030 SGWaAP
0.521velebnosť2383 SGWaAP
0.539Pán39835 SGWaAP
0.540Hospodin53894 SGWaAP
0.542Otec142091 SGWaAP
0.547vyvyšovať4246 SGWaAP
0.549plesať6476 SGWaAP
0.555Syn35038 SGWaAP
0.563Boh1407708 SGWaAP
0.566požehnávať7069 SGWaAP
0.569uctievať28648 SGWaAP
0.570nebesia20196 SGWaAP
0.574posväcovať6208 SGWaAP