Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvečniť9476 SGWaAP
0.424zvečňovať1049 SGWaAP
0.434odfotografovať8157 SGWaAP
0.444zvečnený1372 SGWaAP
0.454vyfotografovať3794 SGWaAP
0.478zvečnená997 SGWaAP
0.483vyfotiť7382 SGWaAP
0.509odfotiť41178 SGWaAP
0.541nafotiť24729 SGWaAP
0.604portrétovať1453 SGWaAP
0.620namaľovať32315 SGWaAP
0.630zvečnené477 SGWaAP
0.635sprítomniť2981 SGWaAP
0.640vzdať_hold7222 SGWaAP
0.649nasnímať6090 SGWaAP
0.651pózovať11399 SGWaAP
0.652nafilmovať3106 SGWaAP
0.654zarámovať2220 SGWaAP
0.670momentka9954 SGWaAP
0.677ospievať1372 SGWaAP