Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvada4343 SGWaAP
0.255škriepka4984 SGWaAP
0.328hádka63798 SGWaAP
0.453rozbroj4630 SGWaAP
0.467svár4280 SGWaAP
0.480trenica2522 SGWaAP
0.526roztržka9851 SGWaAP
0.529nesvár672 SGWaAP
0.555ruvačka1709 SGWaAP
0.564šarvátka7297 SGWaAP
0.568nevraživosť12060 SGWaAP
0.568vzájomné_obviňovanie1006 SGWaAP
0.592pletka4128 SGWaAP
0.618nezhoda30383 SGWaAP
0.619mrzutosť3783 SGWaAP
0.623krik52864 SGWaAP
0.628žiarlivosť26105 SGWaAP
0.629prekáračka1912 SGWaAP
0.632malicherná2841 SGWaAP