Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zv18441 SGWaAP
0.514KE26033 SGWaAP
0.527BB58089 SGWaAP
0.550NR31125 SGWaAP
0.558TT20710 SGWaAP
0.562MT15582 SGWaAP
0.568PB13593 SGWaAP
0.572BA93120 SGWaAP
0.623TR7041 SGWaAP
0.640le3769 SGWaAP
0.645BR6296 SGWaAP
0.656zvolen1358 SGWaAP
0.659kt10220 SGWaAP
0.665LM24541 SGWaAP
0.666KK14476 SGWaAP
0.669HE4691 SGWaAP