Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zväzovať10952 SGWaAP
0.446spútavať1725 SGWaAP
0.471nezväzovať1198 SGWaAP
0.585sputnávať416 SGWaAP
0.613gniaviť2858 SGWaAP
0.621ubíjať6183 SGWaAP
0.632rozväzovať2492 SGWaAP
0.634zviazať16982 SGWaAP
0.641omínať1981 SGWaAP
0.660podlamovať2708 SGWaAP
0.676podrážať1472 SGWaAP
0.679deptať2010 SGWaAP
0.683zviazaná12200 SGWaAP
0.685pripútavať1427 SGWaAP
0.690oprata10833 SGWaAP
0.709omotávať1367 SGWaAP
0.711zotročovať3071 SGWaAP
0.713deprimovať2417 SGWaAP
0.713znervózňovať7093 SGWaAP
0.715hádzať_poleno910 SGWaAP
0.715hádzať_polená976 SGWaAP
0.721frustrovať2653 SGWaAP
0.725znechucovať2758 SGWaAP