Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zväz250833 SGWaAP
0.410Zväz14128 SGWaAP
0.521federácia77864 SGWaAP
0.555Združenie62018 SGWaAP
0.560konfederácia13075 SGWaAP
0.563asociácia182690 SGWaAP
0.570odborový_zväz20290 SGWaAP
0.574olympijský_výbor22319 SGWaAP
0.575generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.583SZĽH14533 SGWaAP
0.587konfederácia_odborový3692 SGWaAP
0.588Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.588Oblastný3800 SGWaAP
0.589Konfederácia_odborový2490 SGWaAP
0.592poľovnícky_zväz3719 SGWaAP
0.598atletický_zväz3963 SGWaAP
0.599asociácia_zamestnávateľský3668 SGWaAP
0.604republiková12361 SGWaAP
0.608združenie312125 SGWaAP
0.612SOV16036 SGWaAP
0.619oblastný11957 SGWaAP
0.621zväzový3852 SGWaAP