Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zväzácky518 SGWaAP
0.413zväzák1606 SGWaAP
0.482aparátnik647 SGWaAP
0.482zväzácka705 SGWaAP
0.511SZM5592 SGWaAP
0.543aparátčik726 SGWaAP
0.557nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.583komunistický36634 SGWaAP
0.594socialistický34296 SGWaAP
0.598nomenklatúrny452 SGWaAP
0.600prednovembrový1057 SGWaAP
0.603partajný613 SGWaAP
0.605KSČ23660 SGWaAP
0.608leninský860 SGWaAP
0.619stranícky37710 SGWaAP
0.623robotnícky6243 SGWaAP
0.623eštebák6875 SGWaAP
0.630OV_KSS1337 SGWaAP
0.633eštebácky577 SGWaAP
0.635normalizátor1326 SGWaAP
0.638pioniersky3013 SGWaAP