Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zväzácka705 SGWaAP
0.397zväzák1606 SGWaAP
0.482zväzácky518 SGWaAP
0.556pionierska_šatka613 SGWaAP
0.563SZM5592 SGWaAP
0.589stranícka28142 SGWaAP
0.612gardistická876 SGWaAP
0.631prvomájový_sprievod1307 SGWaAP
0.649spartakiáda2876 SGWaAP
0.656aparátnik647 SGWaAP
0.663pionierka866 SGWaAP
0.664pionierska4783 SGWaAP
0.675oddielová1153 SGWaAP
0.677skautská4745 SGWaAP
0.682KSČ23660 SGWaAP
0.686pioniersky_tábor1955 SGWaAP
0.688súdružka5235 SGWaAP
0.696rovnošata9104 SGWaAP
0.703prednovembrová710 SGWaAP
0.704OV_KSS1337 SGWaAP
0.707Internacionála590 SGWaAP