Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zvádzať28754 SGWaAP
0.492zviesť27818 SGWaAP
0.654nezvádzať806 SGWaAP
0.658neľútostný7544 SGWaAP
0.687vábiť7498 SGWaAP
0.689navádzať9042 SGWaAP
0.697súperiť23263 SGWaAP
0.699zvábiť1497 SGWaAP
0.727urputný_boj2243 SGWaAP
0.728ľúty825 SGWaAP
0.728urputný1381 SGWaAP
0.733prirovnávať19538 SGWaAP
0.737rozpútavať1003 SGWaAP
0.739prebíjať6639 SGWaAP
0.746uchyľovať9285 SGWaAP
0.746pokušiteľ2188 SGWaAP
0.748porážať7452 SGWaAP
0.753nemilosrdný7587 SGWaAP
0.757víťaziť30098 SGWaAP
0.758vrhať30261 SGWaAP
0.759bratovražedný1079 SGWaAP
0.762zlákať20278 SGWaAP
0.762opantávať1765 SGWaAP