Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.503poddanstvo2135 SGWaAP
0.515tolerančný_patent1065 SGWaAP
0.536uhorský_snem3548 SGWaAP
0.550pozemková_reforma3464 SGWaAP
0.558Uhorsko90302 SGWaAP
0.571nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.575Uhorský_snem801 SGWaAP
0.578uhorský26642 SGWaAP
0.585Tolerančný442 SGWaAP
0.590uhorské7705 SGWaAP
0.592poddanská3984 SGWaAP
0.599poddanské1024 SGWaAP
0.620poddanský1401 SGWaAP